ภาพข่าว: เสวนาก้าวสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ

ศุกร์ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๓๑
เมื่อเร็วๆนี้ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง“ก้าวสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ” ซึ่งมี คุณจิระ ห้องสำเริง เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีคุณราเกส ซิงห์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติองค์กร บมจ.ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น ร่วมในการเสวนาครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ และสร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ อันสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผลในปี 2558 โดย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด