ภาพข่าว: โครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่

พุธ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๒๗
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด โครงการบริการทันต กรรมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ 80 พรรษา ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ร่วมมือร่วมกันจัดขึ้นโดยให้บริการฟรีด้านการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนแก่ชาวบ้านในต.บ้านพุสวรรค์กว่า 500 ราย โดยมี รศ.ทพ.ญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนโครงการให้การต้อนรับ ณ วัดห้วยกวางจริง จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด