ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (7 ตุลาคม 2548)

ศุกร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๐๕ ๑๕:๑๖
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2548
17.00 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว
เรื่องการเชิญเอกอัครราชทูตมาเลเซียมารับฟังท่าทีของไทย ต่อคำกล่าว
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด