ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จันทร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๓:๔๓
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และชาวบ้าน ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ บริเวณวัดห้วยกวางจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด