ควอลลีเทคฯ เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และครึ่งปีแรกของปี 2555 รายได้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นยิ้มรับ ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๓๗
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีแรกของปี 2555 พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2555 ที่หุ้นละ 0.20 บาท

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด(มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2555 โดยมีรายได้รวม 88.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.98% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2554 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากมีรายได้จากการทดสอบโดยไม่ทำลายเพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ 15.95 ล้านบาท ลดลง 10.51% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 183.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.52% และมีกำไรสุทธิรวม 38.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2554

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด