ภาพข่าว: ก.ไอซีที เปิดศูนย์บริการด้าน ICT สำหรับคนพิการ

พฤหัส ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๐๑
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ โดยมี นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภท ณ ศูนย์บริการด้าน ICT สำหรับคนพิการ ชั้น 7 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้กฎกระทรวงฯ คือ 1.เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ พร้อมทั้งเป็น ศูนย์สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการ ทุกประเภท และ 2.เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับคนพิการทุกประเภท โดยเปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่ 8.30 — 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ — วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-7038

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด