ภาพข่าว: ‘วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย’ ตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๒:๐๘
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ (Mr. Keeree Kanjanapas Chairman), นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร (Mr. Kavin Kanjanapas Director and Chairman of Executive Committee), นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr. Marut Arthakaivalvatee Director and Chief Executive Officer) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI (VGI Global Media Public Company Limited), นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (Mr. Surapong Laoha - Unya Director & Chief Operating Officer) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System Public Company Limited), นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr. Paiboon Nalinthrangkurn Chief Executive Officer) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (TISCO Securities Company Limited) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ซึ่งพร้อมเสนอขายให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. — 2 ต.ค. 55 ในราคาหุ้นละ 35 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด