งานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิดเตรียมพร้อมสู่AEC

ศุกร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๕๔
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่, องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงาน “มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25” (25th Chiangmai Food Festival) ภายใต้แนวคิด“เที่ยวชมนิทรรศการ...ชิมอาหารอาเซียน

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการประโยชน์ของ พืช-ผัก สมุนไพร ที่นำมาประกอบอาหาร โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การตกแต่งสวนจากพันธุ์ไม้สวยงาม โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ ควรคู่แก่การรู้จักของนักท่องเที่ยว "สวนสวยแห่งความรู้คู่ความเพลิดเพลิน” และ นิทรรศการแนะนำ10 ประเทศประชาคมอาเซียน, การสาธิตอาหารประจำชาติอาเซียน พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน การออกร้านจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่รู้จักของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวกว่า 60 ร้านค้า อีกทั้งกิจกรรมบันเทิงที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้ตลอดงาน อาทิ การประกวดธิดาอาหารจำแลง การแสดงฟรีคอนเสิร์ต ระหว่างวันที่วันที่ 24—31 ตุลาคม 2555 บริเวณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด