ก.ไอซีที ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013

จันทร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๔๓
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศาลานิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom World 2012 ว่า กระทรวงไอซีที ได้ร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเกี่ยวเนื่องกับ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอภาพรวมของนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย ICT ภายใต้วิสัยทัศน์ SMART THAILAND 2020 รวมไปถึงนโยบาย โครงการสนับสนุน และบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ในงาน ITU Telecom World 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่ Sheikh Rashid Hall, Dubai World Trade Center เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงาน ทั้ง Leader, Decision maker และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

นาย Hamadoun I. Toure เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ได้กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน ITU Telecom World 2012 ว่า “งาน ITU Telecom World 2012 นี้ เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม ICT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นโอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรม ICT” และในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารการจัดงาน ITU Telecom World ยังได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ค.ศ. 2013 โดย ITU ได้คัดเลือกบนพื้นฐานการหมุนเวียนเจ้าภาพจัดงานไปตามภูมิภาคต่างๆ

ด้าน นายณัฐพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นตัวแทนในการยื่นเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 นั้น มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ และมั่นใจว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จะมีความพร้อมเต็มที่ในการให้ความร่วมมือเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว

การเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทย จะใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศ ในการเปิดรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากนานาชาติ รวมทั้งช่วยส่งเสริมโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ซึ่งไทยในฐานะประเทศหลักที่มียุทธศาสตร์ และมีทำเลที่ตั้งเป็นอันดับ 1 เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียนได้ ดังเช่นที่เคยได้รับเกียรติให้จัดงานระดับภูมิภาค คือ ITU Telecom Asia 2008 ที่ผ่านมา จึงมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

“การจัดงาน ITU Telecom World ในปี 2556 จะเป็นเวทีสำคัญให้ประเทศต่างๆ ได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาจัดแสดงในประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เป็นเวทีการเจรจาทางธุรกิจ ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ในระดับโลก การจัดงานในปีหน้านั้น ยังจะเป็นการเน้นบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ “ASEAN Economic Community” ในปี ค.ศ. 2015 อีกด้วย” นายณัฐพงศ์ฯ กล่าวสรุป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด