ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าว ICT Free WiFi by TrueMove H ที่โคราช

จันทร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๕:๕๔
ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวICT Free WiFi by TrueMove H ที่โคราช

โดยกระทรวงไอซีที

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายไชยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จังหวัดนครราชสีมา

ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

และกลุ่มทรู

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

เวลา: 14.30 — 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศาลาว่าการจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการ:

08.30 น. พร้อมกันที่ร้านทรู คอฟฟี่ ชั้น 1 อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ถ.รัชดาภิเษก

09.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น. เริ่มงานแถลงข่าว

16.00 น. ออกเดินทางจากศาลาว่าการ จ. นครราชสีมา

20.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด