ภาพข่าว: CloudHR เทคโนโลยีล้ำด้านบุคคลจาก CS LOXINFO ที่สะท้อนผู้นำ One Stop ICT Service

อาทิตย์ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๔๕
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ Managing Director นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ Senior Marketing Director บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จับมือลงนามในสัญญาร่วมกับ นายสมชาย กิติภรณ์ Chief Executive Officer นายเมธา ทองย้อย Sales and Marketing Director บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ในการดำเนินการจัดทำซอฟท์แวร์บริหารจัดการงานบุคคลในรูปแบบ Software as a Services SaaS หนึ่งในผลิตภัณฑ์ CloudICT “Multi device access anywhere any time” ภายใต้ชื่อ CloudHR ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการของระบบงานบุคคลภายในครบวงจร อาทิ ระบบการลงเวลาทำงาน ตารางเวลาการทำงาน การคิดค่าแรงรายเดือน ค่าแรงล่วงเวลา โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยการออกแบบ User Friendly สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มี Internet Online พร้อมระบบ Login Password ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล รองรับด้วยเทคโนโลยี Cloud Computer ภายในศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ของซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่มีระบบความปลอดภัยตามาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 นับเป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีในการพัฒนาการบริการ ภายใต้สโลแกน One Stop ICT Service และถือเป็นความร่วมมือที่ดีกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง KP Soft อีกด้วย ข้อมูลบริการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://csloxinfo.com/cloud

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด