ภาพข่าว: ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ ศึกษาดูงานศูนย์ CSOC

ศุกร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๓:๒๗
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการต้อนรับ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center : CSOC) จากกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จำนวน 30 นาย ณ อาคาร 9 บมจ.ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ โดยศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สืบค้น ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนชาวไทย รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศเหล่านั้น เช่น การสกัดกั้น การเสนอปิดกั้น หรือการดำเนินคดี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด