งานสัมมนาหัวข้อ “การแข่งขันสหรัฐ-จีน : ความท้าทายของอาเซียน ”

พุธ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๑:๕๖
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา TU ASEAN FORUM ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “การแข่งขันสหรัฐ — จีน : ความท้าทายของอาเซียน” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย โดยมี สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมทีมวิทยากรบรรยาย อาทิ กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ ประธานศูนย์เอเชียและแปซิฟิกศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผอ.สถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์อีกหลายท่านร่วมสัมมนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 — 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-564-4444 ต่อ 1553-4 หรือ www.castu.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด