เดิน - วิ่ง "ราชภัฏนครราชสีมา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 8ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ศุกร์ ๒๕ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๗:๑๕
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเดิน - วิ่ง "ราชภัฏนครราชสีมา มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน" ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นประธาน เปิดงานและปล่อยตัวนักกีฬา ซึ่งพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า "คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของการออกกำลังกาย อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ จิตใจ จึงได้จัดให้มีโครงการเดิน - วิ่ง "ราชภัฏนครราชสีมา มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน" ครั้งที่ 8 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นคุณูปการ ที่ทรงพระเมตตาต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปวงประชาชาวไทย ทุกหมู่เหล่า และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับสถาบัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเผยแพร่ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่ง บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำนายทหารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 นาย

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด