ภาพข่าว: รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของไทย

จันทร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๗:๒๐
เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกับเปิดตัวตัวเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด WaveLight EX 500 ภายในงานประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าสาขาจักษุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่ 4 จากซ้าย) อ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยกระจกตาและเลสิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยกระจกตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่ 1 จากซ้าย) และ รศ.นพ.โกศล คำพิทักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยกระจกตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด