ภาพข่าว: สัมมนาการแข่งขันสหรัฐ-จีน: ความท้าทายของอาเซียน

พฤหัส ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๑:๒๖
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา TU ASEAN FORUM ครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “การแข่งขันสหรัฐ — จีน: ความท้าทายของอาเซียน” โดยมี กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ ประธานศูนย์เอเชียและแปซิฟิกศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผอ.สถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด