บมจ.ควอลลีเทค (QLT) โชว์ผลประกอบการปี 2555 พร้อมใจปล้ำแจกปันผล 0.70 บาท

จันทร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๔:๕๔
“ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2555 เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้รวมอยู่ 405.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.58% เมื่อเทียบกับปี 2554 มีกำไรสุทธิ 94.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59% เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น จากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต แต่ในทางเดียวกันการให้บริการในส่วนของงานทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรอง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และพนักงานทุกท่านได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัท

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแบ่งจ่ายระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น และส่วนที่เหลืออีก 0.50 บาทต่อหุ้น รวมการจ่ายปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

“สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ เน้นการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO และมาตรฐานสากลอื่นๆ และยังมุ่งเน้นการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และบริษัทจะปรับปรุงระบบข้อมูล ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด