ภาพข่าว: CDGS เฟ้นหา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ”

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๕๒
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ RMUTK, RMUTT KMUTT, KMUTNB และ KMITL จัดโครงการ “ นักพัฒนา โปรแกรมมืออาชีพ “ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจด้านการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ณ ห้องประชุม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด