ภาพข่าว: CDGS ร่วมประชุมโครงการ จ้างพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ กรมที่ดิน (DOL)

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๐๒
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด CDGS ร่วมประชุม Kick off โครงการจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดิน เพื่อ ให้บริการ กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน (ที่ 7 : ขวา) เป็นประธานในการ ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด