ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนากลไกกลางในการจัดระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๐๕
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์วินัย สวัสดิวรเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง“การพัฒนากลไกกลางในการจัดระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ(National Clearing House)”เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกันโดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลาง และ สปสช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงวายุภักษ์ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด