ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๑๐
ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ห์รางวัลภาคีเครือข่าย ประเภทหน่วยงานเอกชน ชนะเลิศอันดับ 1 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. โดย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยในจังหวัดลำปางเริ่มเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนในจังหวัดพื้นที่ลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550เรื่องของการส่งเสริทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพื้นที่ลำปาง 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านสามขา บ้านทุ่งฮ้าง บ้านป่าเหมี้ยง บ้านแป้นโป่งชัย บ้านไผ่งาม เป็นชุมชนเป้าหมาย

ซ้าย:นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)ขวา: นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด