“คณะแพทย์มศว” ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ 25-29 มีนาคมนี้ พร้อมการตรวจสุขภาพฟรี !!! ตลอดงาน

จันทร์ ๑๘ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๐๒
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ. องครักษ์ จ.นครนายก ภายในงานจะมีกิจกรรมพร้อมสาระความรู้มากมาย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งนิทรรศการทางการแพทย์ที่น่าสนใจ การจัดสัมนาให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า โดยเริ่มกิจกรรมตรวจสุขภาพระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (ยกเว้นวันเปิดงาน 25 มีนาคม 2556 กิจกรรมตรวจสุขภาพเริ่มเวลา 10.00 น.)

การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ครบรอบ 58 ชันษา โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเพื่อบริการรักษาประชาชน ปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกและเพื่อการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ณ อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามเป็นชื่อของโรงพยาบาลว่า....โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.... และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งกองทุนพระราชทาน เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น และจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบต่อไป สำหรับในปีนี้การจัดงานยังได้ทำการสมทบกองทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือร่วมสมทบทุนได้ที่...คุณวรางคณา มาลัยวงศ์ โทร.081 648 0181 หรือ...คุณอรอุมา ทอหลุ 088 098 4407 ทุกวันในเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด