ภาพข่าว: พิธีเปิดการนำเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๔ (๔th MOF Innovation Awards ๒๐๑๒)

พุธ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๔๓
นายศานิต ร่างน้อย ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔๐๑สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด