ภาพข่าว: งานการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมประมง”

พฤหัส ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๒๒
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมประมง” เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยได้รับทราบนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการเตรียมการภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด