ภาพข่าว: ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดงาน GIL 2013 พัฒนาธุรกิจไทย

ศุกร์ ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๘:๐๓
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา GIL 2013 (The Global Community of Growth, Innovation and Leadership) ณ โรงแรมแชงกรีล่า จัดโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (ประเทศไทย) ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองทางธุรกิจ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับประเทศมีการเจริญเติบโตขึ้นด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด