ราชภัฏโคราชร่วมถวายราชสดุดีในวันจักรี

อังคาร ๐๙ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๔:๕๗
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม เปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ

จากนั้นประธานในพิธี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีนับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2325 สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ ทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มาจนทุกวันนี้

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด