สปสช. จัดงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษา ” ที่ สปสช. (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

พฤหัส ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๓๔
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือใน “โครงการส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษา”อาทิโรคมะเร็ง โรคเนื้องอกในช่องปาก โรคเส้นเลือดโป่งพองผิดปกติ โดย นายแพทย์ วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลวัฒโนสถ (ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เพื่อเสริมศักยภาพการรักษา นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีรังสีรักษาที่ทันสมัยให้เข้าถึงผู้ป่วยทุกกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง โดยมี นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. และพลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมแถลงข่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ในวันวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

กำหนดการ

13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

14.00 - 14.15 น. พิธีกรกล่าวแนะนำความเป็นมาของการดำเนินงาน Public and Private mixed

ด้านบริการรังสีรักษา

14.00 - 15.00 น. พิธีลงนามในสัญญา ถ่ายรูปที่ระลึกและแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร 2 หน่วยงาน

ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นพ. วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.

2. นพ. รัฐพล เตรียมวิชชานนท์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กทม.

3. นพ. ชาตรี ดวงเนตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

และประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

4. พลตรี นพ. นิวัฒน์ บุญยืน ผู้อำนวยการ รพ. วัฒโนสถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด