ภาพข่าว: เอสซีจี เปเปอร์เปิดบ้านสู่ความยั่งยืน ในโอกาสครบรอบเอสซีจี 100 ปี

เสาร์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๓๒
ดร.เสนาะ อูนากูล(ที่ 5 จากซ้าย) คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล(ที่ 4จากซ้าย) คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยนายกานต์ ตระกูลฮุน(ที่ 6จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส(ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี เปเปอร์ร่วมพิธีเปิดงาน“เอสซีจี เปเปอร์ เปิดบ้านสู่ความยั่งยืน”ภายใต้แนวคิด “Thinking forward for sustainability : คิดไกลเพื่ออนาคต”หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบเอสซีจี 100 ปี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของเอสซีจีและเอสซีจี เปเปอร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนเติบโตถึงปัจจุบัน ตลอดจนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตของเอสซีจี เปเปอร์ ให้เติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด