ภาพข่าว: บิ๊กซี รับเกียรติบัตรการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

พุธ ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๒๔
นายวราเทพ รัตนากร (ซ้าย) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มอบเกียรติบัตรให้แก่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในฐานะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ตระหนักถึงหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิติยานุเคราะห์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด