ภาพข่าว: “ส้มตำร้อยล้าน”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พุธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๓๖
เมื่อกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2556 เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การนำของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ก็เช่นกันจึงเป็นที่มาของการแสดง“ชุดส้มตำ” หนึ่งในการแสดงจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานการกุศลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันเป็นที่มาของความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อการกุศลสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว มูลค่า 100 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด