ภาพข่าว: พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมฯ

พุธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๒๑
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สำนักพระราชวัง รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี” จำนวน 46 ท่าน โดยมี ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรฯ, วัชรกิติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ ฯลฯ ร่วมงานด้วย ซึ่งดำเนินการโดย กองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานพัฒนาระบบราชการ สำนักพระราชวัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ ห้องบางกอกพาโนรามา โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด