ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin (ครั้งที่ 8)

ศุกร์ ๐๗ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๕:๓๔
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” (ครั้งที่ 8) เพื่อยกย่องผู้ประกอบการ SME ไทยที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ตามกำหนดการมีดังนี้

การแถลงข่าว

15.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

16.00 น. แถลงข่าว โดย

คุณศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ผู้บริหารจากบริษัทที่ได้รับรางวัล

- คุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด

- นายสัตวแพทย์ บุญชู ทองเจริญพูลพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด

- คุณชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

- คุณจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

- ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

16.25 น. Q & A / สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

พิธีมอบรางวัล:

18.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

รายงานโครงการโดย คุณธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

18.30 น. มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีโดย นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด