ภาพข่าว: มอบฟันเทียมพระราชทาน

จันทร์ ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๐๑
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์มรกต กรเกษม ประธานมูลนิธิโอสถสภา นายแพทย์วีรพล ธีระพันธ์เจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย มอบฟันเทียมพระราชทานให้กับผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 ราย ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด