ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการ “การเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

พฤหัส ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๐๒
กฤษณ์ กาญจนกุญชร (ที่ 4 จากซ้าย) ราชเลขาธิการ ประจำสำนักราชเลขาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี จรัลธาดา กรรณสูต (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการเป็นวิทยากร โดยมี ม.ร.ว. เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองโครงการสัมพันธ์ เพ็ญศรี เสมเสริมสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองข่าว วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สุวรรณา พาศิริ (ที่ 6 จากซ้าย) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองราชเลขาธิการ และ ปรีชา ส่งกิตติสุนทร (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยราชเลขาธิการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องโลตัส สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด