ภาพข่าว: ผู้ว่าโคราช... เยี่ยมชมไม้หิน

อังคาร ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมรุ่นเดียวกันจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน และคณะต้อนรับ นายอำเภอ เมืองนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ และคณะ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล เป็นวิทยากรนำชม

ในการนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้สอบถามถึงเรื่องราวของนิทรรศการ ด้วยความสนใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้เอกชน บริจาคฟอสซิลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ครอบครองฟอสซิล ที่ควรได้ติดต่อประสานงาน ซึ่งทั้งหมดทางสถาบันฯ จะนำไปเป็นแนวทาง การบริหารจัดการต่อไป

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด