ป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจกับหลักสูตร e-Learning สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ รุ่นที่ 7

อังคาร ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๑๒
สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ส่งออกไทย จัดหลากหลายหลักสูตรอบรมสัมมนาครึ่งหลังปี’56 เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยหลักสูตร e-Learning “การทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย รุ่นที่ 7” เรียนผ่านระบบออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้เนื้อหาสาระเข้มข้น ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.ditp.go.th

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “ในยุคที่การทำการค้าเข้าสู่ยุคเปิดเสรีกับประเทศคู่ค้า ซึ่งต้องมีการตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้น การจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ในฐานะที่สถาบันฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่ 7 โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียนที่สถาบันฯ เพราะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบออนไลน์และเรียนได้จากทุกที่ เรียกว่าประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แถมได้เนื้อหาสาระครบถ้วนเหมือนเรียนตัวต่อตัว

“โดยหลักสูตรนี้ เราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ รวมถึงการทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย คือคุณอาชว สมุทรานนท์ เป็นผู้เขียนหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการทำสัญญาแบบเจาะลึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายของไทย รูปแบบและรายละเอียดการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เรียนที่เป็นผู้ส่งออกยังจะได้รับทักษะการเจรจาการค้าและทำสัญญาซื้อขายกรณีส่งออก ที่สำคัญคือ จะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากปัญหาที่พบบ่อยจากการทำสัญญา เป้าหมายของหลักสูตรคือ เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทจากการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบและประสบความสำเร็จในการทำการค้าระหว่างประเทศ” ผอ.เอกฉัตรกล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2512 0093-104, ต่อ 671 และ 365 จัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด