ภาพข่าว: การเคหะแห่งชาติ สัมมนา “ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ”

อังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๐๕ ๑๕:๒๔
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ซีดีจี ซิสเต็มส์
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) System Integrator ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการให้คำปรึกษา บริหารโครงการ ติดตั้งและวางระบบตลอดจนถึงการให้บริการหลังการขาย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบัญชี การเงิน และงบประมาณของการเคหะแห่งชาติ ” ให้กับผู้บริหารระดับสูงของการเคหะฯ อาทิ รองผู้ว่าการการเคหะ, ผู้ว่าการ การเคหะ, ผู้อำนวยการฝ่ายฯ, ที่ปรึกษาฯ รวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงาน สำหรับบริษัทซีดีจีเอส นั้น คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป คุณกำพล หาญนฤชัย Project Manager และทีมงานที่ดูแลโครงการนี้ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในงาน ณ The Tide Resort บางแสน จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล, คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร. 678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail : [email protected]
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด