บีโอไอ จัดแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

จันทร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๐๐
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอ จะร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ ในเวลาประมาณ 16.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด