บีโอไอ แถลงข่าว ผลการประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยครั้งที่ 13 และผลสรุปของโครงการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรการอุทกภัย

พุธ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๑๕
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ครั้งที่ 13 และภายหลังการประชุมจะร่วมกับ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรการอุทกภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฌานิศ ,คุณสุธิณี ,คุณณรงค์ชัย โทร 0 - 2553 - 8111 ต่อ 6931

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด