AIM หวังพลิกจากขาดทุนกลับมามีกำไร พร้อมเทิร์นอะราวด์ หลังเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ ”เครื่องมือแพทย์" เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"อี ฟอร์ แอล เอม"

อังคาร ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๓:๓๕
"ปริน ชนันทรานนท์" ผู้บริหาร AIM หวังปีนี้พลิกจากขาดทุนกลับมามีกำไร พร้อมเทิร์นอะราวด์ หลังเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ “เครื่องมือแพทย์” ระบุช่วยเสริมรายได้หนุนธุรกิจในอนาคตเติบโตต่ออย่างแข็งแกร่ง แถมเพิ่มทุนผ่านฉลุย ตุนเงินไว้ในกระเป๋าแล้วกว่า 600 ล้านบาท หนุนฐานทุนสุดแกร่ง ขณะที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อี ฟอร์ แอล เอม" สะท้อนภาพธุรกิจที่ชัดเจน

นายปริน ชนันทรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) หรือ AIM เปิดเผยว่าขณะนี้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปโดยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุน โดยขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ได้เงินมา 640 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีทีมบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ฉะนั้นจึงคาดว่าผลประกอบการในปีนี้น่าจะมีโอกาสพลิกจากที่เคยขาดทุนกลับมามีกำไรได้

" เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่คือธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นของบริษัท สเปซเมด จำกัด นอกจากนี้เรายังเตรียมจะเปลี่ยนชื่อบริษัท แอปโซลูท อิมแพค เป็น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความชัดเจนต่อแผนการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ โดยได้แบ่งสายงานการบริหารออกเป็นสายธุรกิจปัจจุบัน คือ ให้บริการสื่อโฆษณาภายในอาคารผ่านสื่อดิจิตอลและไม่ใช่ดิจิตอลในกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รวมทั้งให้บริการสื่อโฆษณาประเภทป้ายนอกบ้านขนาดใหญ่และสื่ออื่นๆ ที่จามจุรีสแควร์ ที่มีกรรมการผู้จัดการ คือ คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ดูแลอยู่ และได้เพิ่มสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อศึกษาดำเนินการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรับผิดชอบงานสายพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท สเปซเมด จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 287.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.39 ล้านบาท เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจใหม่" นายปริน กล่าว

ด้านนายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIM เปิดเผยว่าสำหรับบริษัท สเปซเมด จำกัด นั้นประกอบธุรกิจเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ หลากหลายประเภท เช่น เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง เครื่องและอุปกรณ์การตรวจและวิเคราะห์ปัสสาวะ เครื่องและอุปกรณ์การชั่งน้ำหนักผู้ป่วย น้ำยาและอุปกรณ์การวิเคราะห์สารเคมีในโลหิต กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ พร้อมสารเคมีและอุปกรณ์ในการตรวจสารเคมีในโลหิต เครื่องเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อ เพื่อการตรวจทางจุลทรรศน์วิทยาแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยมีการเติบโตปีละ 20%

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเทิร์นอะราวด์ โดยหวังที่จะผลักดัน ให้ผลประกอบการสามารถพลิกมีกำไรสุทธิให้ได้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการรุกธุรกิจและการบริหารงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วย ส่วนรายได้รวมคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน หลังจากที่ธุรกิจปัจจุบันคือให้บริการสื่อโฆษณาภายในอาคารผ่านสื่อดิจิตอลและไม่ใช่ดิจิตอลในกลุ่มห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ รวมทั้งให้บริการสื่อโฆษณาประเภทป้ายนอกบ้านขนาดใหญ่และสื่ออื่นๆ ที่จามจุรีสแควร์ ยังคงดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 2 ธุรกิจนี้ มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการออกมาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด