ภาพข่าว: CDGS ร่วมงาน การเคหะแห่งชาติก้าวสู่สากล ด้วยระบบ ERP

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๐๕ ๑๐:๓๑
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--ซีดีจี
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) System Integrator ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการให้คำปรึกษา บริหารโครงการ ติดตั้งและวางระบบตลอดจนถึงการให้บริการหลังการขาย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกงาน การเคหะแห่งชาติก้าวสู่สากล ด้วยระบบ ERP ซึ่งการเคหะแห่งชาติ นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานการจัดการ และวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กรเพื่อช่วยให้การดำเนิน งานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แกลูกค้ามากยิ่งขึ้น ภายใต้สโลนแกน ‘ กคช. LOOK ใหม่ใช้ ERP รวดเร็วดี ถูกต้องด้วย ’ โดยบริษัทซีดีจีเอส เป็นผู้ติดตั้งระบบ ERP ( Enterprise Resources Planning ) ณ สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล, คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร. 678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail : [email protected]
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด