บอร์ดบีโอไออนุมัติ 2 โครงการ 1.8 หมื่นล้าน ส่งเสริมฯกิจการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและ Data Center

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๑๙
บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริม 2 โครงการ มูลค่าการลงทุน 18,3879 ล้านบาท ให้สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ด้านดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการ Data Center เพื่อให้บริการเก็บรักษาข้อมูล ดูแลระบบและอุปกรณ์ไอที

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,879 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการส่งเสริมให้ขยายกิจการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ อาทิ เสื้อสูบ ฝาสูบ กำลังการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลปีละประมาณ 619,100 เครื่อง กำลังการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ปีละประมาณ 2,476,400 ชิ้น เกิดการจ้างงาน ในประเทศ 1,178 คน มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 17,730 ล้านบาท ตั้งโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

2. บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการ Data Center เพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ บริการเก็บรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ไอที บริการดูแลระบบ สำรองข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านไอที มีพื้นที่รวมประมาณ 9,800 ตารางเมตร เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,149 ล้านบาท ตั้งโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์ในการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด