ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมชม บ. ซีเกท โรงงานโคราช

อังคาร ๐๓ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๐๑
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะเยี่ยมชมบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราชโดยมี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตพร้อมฟังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานด้านการศึกษา พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้ “สูงเนิน” เป็นอำเภอที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์

ผู้ว่าราชการฯ กล่าวว่า “การเยี่ยมชมโรงงานฯ ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผมและคณะ ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตทั้งในระดับชุมชน อำเภอ และระดับจังหวัด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคอีสานนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบกิจการลูกจ้างและชุมชนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อุตสาหกรรมอื่นๆต่อไป”

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช

น้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์ โทร. 044-703-917

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด