ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ เรื่อง จากครู...สู่นักการเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด