เอสซีจี เปเปอร์ บุกตลาดบรรจุภัณฑ์ในอินโดฯ ตอบโจทย์ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

พฤหัส ๑๙ กันยายน ๒๐๑๓ ๐๙:๑๑
กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ ในเอสซีจี เปเปอร์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 90 ของ Primacorr ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย รุกตลาดบรรจุภัณฑ์ มุ่งตอบโจทย์ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือ TCG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และเข้าถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Primacorr Mandiri หรือ Primacorr ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 395 ล้านบาท ที่เหลือร้อยละ 10 เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

“ปัจจุบัน เอสซีจี เปเปอร์ ประกอบด้วย 2 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging Chain) และสายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน (Fibrous Chain) การลงทุนใน Primacorr ของกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกของเอสซีจีในการเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ” นายกานต์ กล่าว

การลงทุนดังกล่าว จะทำให้กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ หรือ TCG มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มจาก 976,000 ตันต่อปี เป็น 1,013,000 ตันต่อปี จากฐานการผลิตทั้งหมดในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

บริษัท PT Primacorr Mandiri หรือ Primacorr เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีกำลังการผลิตรวม 37,000 ตันต่อปี มีโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง Tangerang ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงจาการ์ต้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร โดยในปี 2555 Primacorr มียอดขายรวม 460 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด