อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จัดพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

พุธ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๐:๕๕
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัดผู้นำในการผลิตไฟฟ้ารายเล็กของไทยที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานมายาวนานกว่าทศวรรษขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ฉลองการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกของ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ABPIF”

โดย

ปรียนาถ สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

จรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จงรัก รัตนเพียร

ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย จำกัด

สุรเดช เกียรติธนากร

ผู้บริหารกลุ่มวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น.

ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด โทร. 02-718-1886

กำหนดการ

09:00 น. ลงทะเบียน

09:30 น. พิธีกรกล่าวเริ่มงาน

09:31 น. ผู้บริหาร บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และ ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลงนาม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์

09:36 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ ABPIF

09:43 น. กล่าวแสดงความยินดี

โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09:46 น. กล่าวขอบคุณ

โดย มร. ฮาราลด์ ลิงค์

ประธานบี.กริม และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

09.49 น. กล่าวขอบคุณ

โดย คุณปรีดี ดาวฉาย

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

09.52 น. กล่าวขอบคุณ

โดย คุณจงรัก รัตนเพียร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

09:55 น. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับมอบ คุณจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มอบของที่ระลึกแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ผู้รับมอบ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09:58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย

10:20 น. เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด