ภาพข่าว: ABPIF ซื้อขายวันแรก

ศุกร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๑:๕๕
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย จงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และ มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ร่วมทำพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ “ABPIF” เมื่อ 27 กันยายน 2556 โดย ABPIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองที่ 2 ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด