ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 กันยายน 2556)

อาทิตย์ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๖:๐๐
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556

08.30 น. สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา

“เจาะลึกประเภทอุตสาหกรรมในตลาด ASEAN+ ตะวันออกกลาง

แอฟริกา และยุโรปตะวันออก” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคอง

คอร์ด

09.30 น. สภาผู้ส่งออกฯ และมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย จัดงาน

“เปิดตัวมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย พิธีลงนามความ

ร่วมมือ 4 หน่วยงาน และการแถลงข่าวดัชนีการส่งออก

ประจำเดือนกันยายน” ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์

10.00 น. กลุ่มเจอเนสส์โกลบอล และ ทีเส็บ จัดงานแถลงข่าว การ

จัดประชุมเครือข่ายขายตรงระดับโลก “เจอเนสส์ โกลบอล”

ครั้งแรกในไทย และการสนับสนุนภายใต้แคมเปญ “Mega

Events … Sustainable Challenge” ณ โรงแรมสยามแคมเปน

สกี

11.00 น. กรมป่าไม้ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงข่าว

หัวข้อ “ป่าชุมชน - โอกาสและความท้าทายการรักษาผืน

ป่าของประเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว

14.00 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ททท., สพธอ. และ สมาคม

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดงานแถลง

ข่าวการจัดงาน "Thailand Online Mega Sale 2013"

"ช็อปกระจุย ลดกระจาย สินค้าออนไลน์ทั้งประเทศไทย"

มหกรรมลดราคาสินค้าทางออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด