ภาพข่าว: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ABPIF เข้าตลาดหลักทรัพย์วันแรก

อังคาร ๐๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๓๐
นายฮาราลด์ ลิงค์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานบี.กริมและกลุ่มบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ , นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์, นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 5 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ารายแรกในไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด