บีโอไอ จัดแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

ศุกร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๐๑
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการประชุม นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมในเวลาประมาณ 16.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด